Szkolenie w Psarach

24 marca br. w Psarach odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu: ,,FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW". Warsztaty zostały zorganizowane przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju Wsi Psary ,,Mała Ojczyzna” oraz Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z terenów wiejskich, którzy mieli okazję dowiedzieć się jak pozyskać fundusze unijne dostępne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

© 2001-2014
Biuro Poselskie Krystyna Łybacka. ·

Konto na Twitter.com
Zaprasamy na nasz kanał: