Wizyta Pani Poseł w Powiecie Grodziskim

We wtorek Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka gościła w Powiecie Grodziskim. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z młodzieżą uczącą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. W pierwszej części spotkania Pani Poseł opowiadała uczniom jak wygląda codzienna praca w Parlamencie Europejskim oraz czym zajmują się poszczególne instytucje unijne. Uczestnicy spotkania zadawali również Europosłance pytania dotyczące różnych interesujących ich kwestii.
Następnie Pani Poseł udała się do starostwa powiatowego, gdzie spotkała się ze Starostą Mariuszem Zgaińskim oraz włodarzami wszystkich pięciu gmin z Powiatu Grodziskiego. Podczas spotkania z samorządowcami poruszono wiele istotnych tematów m. in. dot. budownictwa komunalnego, szkolnictwa i inwestycji drogowych. Pani Poseł zadeklarowała wójtom i burmistrzom gotowość do realizacji na terenie Powiatu Grodziskiego kursów i szkoleń dla Seniorów oraz wspierania dzieci i młodzież poprzez pomoc w organizacji konkursów.
Kolejnym punktem programu wizyty był udział w Sesji Rady Powiatu Grodziskiego. Pani Poseł wyraziła uznanie dla radnych za ich dotychczasową samorządową działalność oraz życzyła kolejnych sukcesów, które będą przyczyniać się do dalszego rozwoju samorządu powiatowego.
Wizytę w Grodzisku Wielkopolskim Pani Poseł zakończyła spotkaniem z kilkudziesięcioosobową grupą Seniorów zrzeszonych w Grodziskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Podczas spotkania poruszono liczne zagadnienia dotyczące bieżącej działalności Parlamentu Europejskiego oraz współpracy Pani Poseł ze środowiskami senioralnymi.
© 2001-2014
Biuro Poselskie Krystyna Łybacka. ·

Konto na Twitter.com
Zaprasamy na nasz kanał: