Sesja plenanrna w Starsburgu

Brexit: Parlament Europejski określi warunki swego poparcia dla przyszłego porozumienia w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.
Na krótko przed rozpoczęciem rozmów na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE grupy polityczne w Parlamencie Europejskim określą swoje priorytety i cele negocjacyjne. Debata, a następnie głosowanie w tej sprawie odbędzie się w środę.

Zniesienie wiz dla Ukraińców: końcowe głosowanie w Parlamencie
Obywatele Ukrainy będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz. Tekst Projektu przepisów został wczesnej uzgodniony przez przedstawicieli Rady Parlamentu, musi jeszcze zostać zatwierdzony w glosowaniu plenarnym zaplanowanym na czwartek. Rozporządzenie wejdzie w życie prawdopodobnie już na początku czerwca.

Rynek hurtowy usług roamingowych: głosowanie końcowe w Parlamencie
Debata na temat nieformalnego Wstępne porozumienie pomiędzy Parlamentem i Radą w sprawie limitów cen hurtowych na transmisję danych w roamingu między państwami UE odbędzie się w środę wieczorem. Głosowanie zaplanowano na czwartek.
Ograniczanie stawek hurtowych w roamingu jest niezbędnym warunkiem dla całkowitego zniesienia detalicznych opłat roamingowych od 15 czerwca 2017 r. Dzięki temu użytkownicy telefonów komórkowych podróżujący po Unii Europejskiej będą płacili za prowadzenie rozmów głosowych, wysyłanie SMS-ów i korzystanie z danych tyle samo, ile płacą u siebie (w kraju operatora swojej sieci), bez dodatkowych opłat z tytułu przebywania za granicą.

Wyroby medyczne: posłowie gotowi na zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa w UE
Przepisy zakładające dokładniejsze sprawdzanie jakości i procedur certyfikacyjnych, zapewniających zgodność z normami oraz możliwość namierzenia takich wyrobów medycznych jak implanty piersi lub bioder, będą głosowane w środę. Posłowie zagłosują też nad wymogami dotyczącymi informacji oraz standardów etycznych, dla wyrobów diagnostyki medycznej, używanych przy testach ciążowych lub DNA. Przepisy będące przedmiotem głosowań zostały nieformalnie uzgodnione z państwami członkowskimi.

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/newsletter/20170327NEW68672/20170327NEW68672_pl.pdf

https://www.europarltv.europa.eu/pl/programme/eu-affairs/coming-up-parliament-lays-out-its-conditions-for-brexit-and-more

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20160912&secondRef=SYN&language=PL© 2001-2014
Biuro Poselskie Krystyna Łybacka. ·

Konto na Twitter.com
Zaprasamy na nasz kanał: