Szkolenie dla przedsiębiorców w Środzie Wielkopolskiej

Kolejnym miejscem w Wielkopolsce, gdzie odbyły się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców była Środa Wielkopolska. Warsztaty zorganizowane przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Poznaniu przy współpracy z Burmistrzem Środy Wielkopolskiej Panem Wojciechem Ziętkowskim oraz Starszym Cechu Panem Tadeuszem Pateckim były okazją do zapoznania się z zasadami przyznawania wsparcia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Przedsiębiorcy z powiatu średzkiego mieli także okazję do zdobycia wiedzy na temat projektów inwestycyjnych wspierających wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali również informacje o mechanizmach zwrotnych takich jak pożyczki, poręczenia, venture capital oraz aniołowie biznesu, a także dowiedzieli się, jak działa Plan Inwestycyjny dla Europy, czyli Plan Junckera. Szkolenie prowadziła kierownik Europe Direct Pani Bogumiła Frąckowiak. Wszyscy uczestnicy, których w imieniu Europosłanki przywitał Tadeusz Tomaszewski, otrzymali publikację Horyzont 2020 wydaną przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką, a także materiały szkoleniowe przygotowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.

Kolejne szkolenie dla przedsiębiorców odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w Gostyniu.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań tel.: 61 852 16 70
Bolesław Janas-Asystent Pani Poseł Krystyny Łybackiej: Tel. 516 – 976 – 111

Serdecznie zapraszamy.

© 2001-2014
Biuro Poselskie Krystyna Łybacka. ·

Konto na Twitter.com
Zaprasamy na nasz kanał: