Szkolenia komputerowe we Wrześni

We Wrześni zakończyły się kolejne warsztaty komputerowe dla Seniorów zorganizowane przez Panią Krystynę Łybacką Posłankę do Parlamentu Europejskiego. W zajęciach prowadzonych przez Pana Grzegorza Ordana w Zespole Szkół Politechnicznych uczestniczyły 24 osoby. Łącznie odbyło się 15 dwugodzinnych spotkań poświęconym podstawom obsługi komputera. Warsztaty zorganizowano dzięki życzliwości Pana Dionizego Jaśniewicza, Starosty Wrzesińskiego oraz Pana Bogdana Nowaka -dyrektora ZSP i współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Wrześni. Obecnie zajęcia komputerowe organizowane przez Europosłankę prowadzone są w Kole i Gnieźnie. Więcej informacji na temat szkoleń udziela Pan Tadeusz Tomaszewski – asystent Pani Poseł Krystyny Łybackiej.

© 2001-2014
Biuro Poselskie Krystyna Łybacka. ·

Konto na Twitter.com
Zaprasamy na nasz kanał: