IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu

W sobotę na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się IV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu. To niezwykle ważne wydarzenie było okazją nie tylko do wyboru władz Związku na kolejną kadencję, lecz co ważniejsze, do nakreślenia kierunków przyszłego działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym regionie. Gościem Zjazdu była Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka, która podziękowała wszystkim Strażakom Ochotnikom za poświęcenie w służbie oraz nieustanną gotowość do niesienia pomocy i ratowania ludzkiego życia, zdrowia, a także mienia.

© 2001-2014
Biuro Poselskie Krystyna Łybacka. ·

Konto na Twitter.com
Zaprasamy na nasz kanał: