Warsztaty dla przedsiębiorców

6 kwietnia w Gostyniu odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców, którego tematem były fundusze europejskie na lata 2014-2020 oraz plan inwestycyjny dla Europy, czyli tak zwany Plan Junckera. Warsztaty zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu wspólnie z Biurem Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej oraz z Burmistrzem Gostynia Panem Jerzym Kulakiem były okazją dla kilkunastu przedsiębiorców do zapoznania się z zasadami przyznawania wsparcia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 oraz do zdobycia wiedzy na temat projektów inwestycyjnych wspierających wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali również informacje o mechanizmach zwrotnych takich jak pożyczki, poręczenia, venture capital oraz aniołowie biznesu, a także dowiedzieli się, jak działa Plan Inwestycyjny dla Europy, czyli Plan Junckera. Szkolenie prowadziła Pani Bogumiła Frąckowiak – kierownik Punktu Informacyjnego Europe – Direct, a uczestników w imieniu Pani Poseł Krystyny Łybackiej przywitał Grzegorz Herman.

© 2001-2014
Biuro Poselskie Krystyna Łybacka. ·

Konto na Twitter.com
Zaprasamy na nasz kanał: