Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowe Święto Pielęgniarek i Położnych jest szczególnym świętem wyjątkowych Osób. W tym właśnie dniu, oprócz wielu ciepłych i z serca płynących głosów podziwu oraz uznania, a także najserdeczniejszych życzeń kierowanych do wszystkich Pań i Panów pełniących służbę dla pacjentów, pozwolę sobie na szczególne podkreślenie tego jednego słowa, należnego wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym – Dziękuję!

Krystyna Łybacka
Poseł do Parlamentu Europejskiego

© 2001-2014
Biuro Poselskie Krystyna Łybacka. ·

Konto na Twitter.com
Zaprasamy na nasz kanał: