Działalność w PE

Pani Poseł Krystyna Łybacka pracuje w następujących komisjach parlamentarnych, delegacjach  oraz intergrupach w Parlamencie Europejskim:

w komisjach parlamentarnych:

w delegacjach:

  • delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja, jako pełny członek delegacji
  • delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, jako zastępca pełnego członka delegacji

w intergrupach:

  • do spraw uczenia się przez całe życie
  • ludzi młodych
  • kreatywnych przemysłów w Europie
  • wolontariatu europejskiego
  • do spraw zwalczania ubóstwa

Pani Poseł Krystyna Łybacka została wybrana jako reprezentant Parlamentu Europejskiego do następujących gremiów :

  • zarządu Rady Dyrektorów École nationale d’administration (ENA),
  • Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT),
  • Agencji Europejskiego GNSS (Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej) (GSA).

ERASMUS +

W ramach prac w Komisji CULT, Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka pracowała nad rewizją programu Erasmus+ oraz nad wspomaganiem mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

http://erasmusplus.org.pl/

WOLONTARIAT EUROPEJSKI

Pani Poseł Krystyna Łybacka, jako stały sprawozdawca grupy S&D w sprawie Erasmusa+, włączona była w przygotowanie rezolucji oraz debaty w sprawie wolontariatu europejskiego. W rezolucji nt. wolontariatu europejskiego podkreśla się znaczenie opracowania ram prawnych określających status wolontariatu wraz z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

http://europa.eu/youth/eu_pl

PROCES BOLOŃSKI

Pani Poseł Krystyna Łybacka jako autorka rezolucji Parlamentu Europejskiego nt. kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego, współtworzyła także oświadczenie pisemne w sprawie reformy szkolnictwa wyższego na Białorusi. W oświadczeniu tym wzywa się Komisję do wzmocnienia dialogu z władzami Białorusi z myślą o wdrożeniu niezbędnych reform w obszarze szkolnictwa wyższego, zgodnie z planem działania w zakresie reformy szkolnictwa wyższego.

http://www.ehea.info/

HORYZONT 2020

Pani Poseł Krystyna Łybacka od początku kadencji intensywnie zaangażowała się w promocję największego unijnego programu na rzecz badań i innowacji tj. Horyzont 2020. Europosłanka jest także przedstawicielem Parlamentu Europejskiego w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii.

Poseł Łybacka aktywnie uczestniczy też w pracach grupy parlamentarnej monitorującej funkcjonowanie programu Horyzont 2020. Grupa ta spotyka się z przedstawicielami świata nauki i biznesu, którzy przedstawiają swoje uwagi w zakresie funkcjonowania tego programu. W tym roku Pani Poseł Krystyna Łybacka z ramienia komisji Kultury i Edukacji będzie pracowała nad ulepszeniem funkcjonowania programu Horyzont 2020 w ramach jego śródokresowego przeglądu.

http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress