NOTA BIOGRAFICZNA

ŁYBACKA, Krystyna Maria, polityk, dr nauk matematycznych, nauczyciel akademicki politechniki poznańskiej, działacz społeczny; ur. 10 lutego 1946 r. w Jutrosinie w powiecie Rawickim. Mężatka.

ŁYBACKA, Krystyna Maria, polityk, dr nauk matematycznych, nauczyciel akademicki; ur. 10 lutego 1946 r. w Jutrosinie (pow. Rawicz); zamężna. Absolwentka Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1968). W 1976 obroniła pracę doktorską w Instytucie Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Losowy podział kwadratu). Pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej od 1968 do 2014 roku. W latach 1968-91 pełniła funkcję sekretarza technicznego i naukowego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Od 1986 do 1991 była prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Poznańskiej. W latach 1978 -1989 była szeregowym członkiem PZPR.
W roku 1991 po raz pierwszy zdobyła mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który sprawowała nieprzerwanie do roku 2014, zasiadając w Sejmie I, II i III, IV, V ,VI i VII kadencji. Członkini Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i jego wiceprzewodnicząca. Była zaangażowana w pracach  Komisji Sejmowych: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej, Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu, przewodnicząca Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodnicząca bilateralnej grupy polsko-francuskiej.
Po wygranych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wyborach parlamentarnych w 2001 roku otrzymała z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nominację na urząd Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Rządzie Leszka Millera. Resortem Edukacji i Sportu kierowała do 2 maja 2004 roku. Wśród wielu podjętych decyzji było uchronienie przed likwidacją techników i liceów ogólnokształcących, rozszerzenie programu stypendialnego na studentów wszystkich typów studiów, a także zainicjowanie rozbudowanych programów pomocy materialnej dla uczniów m. in. programu „wyprawka szkolna”.
W roku 2014 wybrana na Posła do Parlamentu Europejskiego. Jest członkiem Parlamentarnej Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Pracuje w Komisji Kultury i Edukacji (CULT) oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Jest również członkiem Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja i Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO. Z ramienia Parlamentu Europejskiego zasiada w Radzie Dyrektorów ENA – École nationale d’administration.
Krystyna Łybacka z polityką związana jest od lat 90-tych. W 1993 wstąpiła do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1996 – 1999 Przewodnicząca struktur wojewódzkich SdRP w województwie poznańskim. Od 1999 roku członkini Sojuszu Lewicy Demokratycznej i jego wiceprzewodnicząca w latach 1999 – 2003. W latach 1999-2003 i 2005 – 2007 Przewodnicząca Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD.
Wielokrotnie nagradzana: trzykrotna nagroda resortowa, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka ZNP, liczne odznaczenia regionalne. Za działalność na rzecz polsko-francuskiej wymiany parlamentarnej odznaczona przez prezydenta Chiraca. Wyróżniona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego statuetką Hipolita dla Lidera Pracy Organicznej.
Konsekwentna i życzliwa w działaniu, uparta optymistka, ceni prawdomówność, mądrość i uczciwość. Obca jest jej nienawiść i polityczna obłuda. Interesuje się literaturą, filozofią, teatrem i malarstwem. Lubi piesze wędrówki.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress