STAŻE

Staże w unijnych instytucjach

Każdy kto spełnia określone warunki może ubiegać się o staż w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej lub Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dzięki stażom studenci oraz absolwenci  wyższych uczelni poza wiedzą o funkcjonowaniu instytucji unijnych oraz działania UE, mogą zdobyć tak ważne w późniejszej pracy zawodowej doświadczenie a także mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji językowych oraz zdobycia doświadczenia w środowisku multikulturowym.

https://biurokarier.amu.edu.pl/strefa-studenta-i-absolwenta/czytelnia/portale-z-ofertami/linki

https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_pl#linguists-tab

Więcej informacje na temat staży znajdą Państwo w linku poniżej

https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_pl#rada_unii_europejskiej

Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0 

PARLAMENT EUROPEJSKI

Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

 • Staże dla absolwentów szkół wyższych (stypendium im. Roberta Schumana)

Celem staży dla absolwentów szkół wyższych jest umożliwienie stażystom uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

 • Staże szkoleniowe

Parlament Europejski oferuje możliwość odbycia stażu szkoleniowego kandydatom, którzy przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków o staż legitymują się dyplomem ukończenia szkoły średniej uprawniającym do podjęcia nauki na studiach wyższych lub odbyli równorzędne studia wyższe lub techniczne. Na staż przyjmowani są przede wszystkim kandydaci, którzy muszą odbyć staż w ramach swojego cyklu szkoleniowego, pod warunkiem że do dnia rozpoczęcia stażu ukończyli 18 rok życia.

 • Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczone dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych

Staże te przeznaczone są dla posiadaczy dyplomów uniwersytetów lub szkół wyższych. Celem staży jest umożliwienie im uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

 • Staże szkoleniowe w dziedzinie tłumaczeń pisemnych

Parlament Europejski oferuje kandydatom, którzy przed upływem ostatecznego terminu składania zgłoszeń są posiadaczami dyplomu ukończenia szkoły średniej uprawniającego do wstępu do szkoły wyższej lub którzy odbyli równorzędne studia wyższe lub techniczne, możliwość odbycia stażu szkoleniowego w dziedzinie tłumaczeń pisemnych. Staże te przeznaczone są przede wszystkim dla kandydatów, którzy muszą odbyć staż w ramach swojego cyklu szkoleniowego, pod warunkiem że w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończony 18. rok życia.

 • Tłumacze konferencyjni

Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji nie prowadzi podstawowych szkoleń dla lingwistów, którzy pragną specjalizować się w tłumaczeniach konferencyjnych, ponieważ na podstawie zasady pomocniczości leży to w gestii władz krajowych państw członkowskich

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00047/Sta%C5%BCe

Komisja Europejska

Absolwenci uczelni wyższych

 • Kto może się ubiegać? Kandydaci, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej potwierdzający ukończenie co najmniej trzech lat studiów (co najmniej stopień licencjata)
 • Czas trwania: 5 miesięcy
 • Gdzie: Bruksela, Luksemburg, stolice państw członkowskich, delegatury Komisji Europejskiej w państwach poza UE

http://ec.europa.eu/stages/node/417_en

Rada Unii Europejskiej

Staże w Sekretariacie Generalnym

 1. Staże płatne
 2. Obowiązkowe staże bezpłatne
 3. Staże dla urzędników krajowych

http://www.consilium.europa.eu/pl/general-secretariat/jobs/traineeships/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress